Integrovaná navigace BeNomad

Integrovaná navigace řeší potřeby na propojení navigační aplikace s firemními aplikacemi pro práci v terénu (WMS - workforce management system). Oproti běžným navigacím umožňuje využití firemních dat v navigaci, integraci dalších informací důležitých pro navigaci (GIS data...).

Integrovaná navigace
Popis: Integrovaná navigace

Integrovaná navigace
Popis: Integrovaná navigace

Základní vlastnosti integrované navigace

 • Rozhraní pro integraci s dalšími aplikacemi WMS na mobilním zařízení (automatické předávání cíle);
 • Vizualizace firemních dat, např. GIS dat - bodových, liniových a plošných objektů;
 • Možnost integrace navigovatelné poslední míle do navigačních dat ( např. dojezdu k zařízení v terénu - vhodné pro utilitní společnosti);
 • OS Windows Mobile 6.1. a 6.5.;
 • Možnost customizace navigační aplikace
 • Vlastní vrstva POI;

Rozhraní pro integraci

 • Univerzální rozhraní umožňuje integraci s další aplikací (WMS aplikace, servisní aplikace ).
 • Pomocí rozhraní lze ovládat navigační aplikaci, zjišťovat její stav, předávat souřadnice cíle.
 • Z navigační aplikace lze kdykoliv přejít do řídící WMS aplikace.

Firemní data

 • Možnost vizualizace firemních dat (GIS data o distribuční síti např. nadzemní nebo podzemní vedení el. energie, plynu, vodovodů).
 • Vizualizace liniových dat (vedení, produktovody..) včetně dynamického popisu.
 • Vizualizace bodových objektů včetně dynamického popisu.

Integrovaná navigace
Popis: Integrovaná navigace

Poslední míle

 • Terénní pracovníci mohou snímat vhodný dojezd k zařízením umístěným v terénu - tzv. poslední míli. Data lze snímat například pomocí WMS aplikace nebo s využitím systému sledování vozidel. Data o poslední míli projdou validací a po odsouhlasení jsou integrována do navigačních dat. Další pracovníci již mají možnost navigace po prověřené trase až k zařízení v terénu. Aktualizace poslední míle může probíhat nezávisle na aktualizaci standardních navigačních dat Navteq.

POI - vlastní databáze bodů zájmu

 • Bodové firemní objekty lze kromě mapy umístit i do vyhledávání v okolí adresy/místa.

Navteq partner

Společnosti Position s.r.o. a NAVTEQ pokračují ve strategickém parterství pro poskytování přesných a aktuálních navigačních dat tohoto světového producenta prostorových dat.
NAVTEQ ON BOARD