[1] Mapy pro desktop

Více informací ...

Nový Navigate 3.7.

Verze Professional a Enterprise

 • Podpora GIS formátů
 • Vizualizace firemních databází
 • Dispečerská pracoviště

NaviGate moduly

 • Rozšiřující moduly
 • Možnost integrace s jinými systémy
 • Technologie WSING - Web Services in NaviGate
Více informací ...

[2] Mapy na Internetu

Více informací ...

Navigate Web Server

Nezávislá mapová technologie

Outsourcing, integrace

 • Mapa pokrytí
 • Integrované systémy
 • NaviGate Intranet
 • Position Dashboard
Více informací ...

[3] Position Services

Více informací ...

Routing service

 • Serverové vyhledání trasy

Search service

 • Evropa, RÚIAN, ZIP code..

RevGeo service

 • Reversní geocoding na adresu

WMS Mapy

 • WMS a WMTS mapové služby
Více informací ...

[4] Road Control

Více informací ...

Plánování dopravy

 • Rozvozy a svozy
 • Podpora časových oken
 • Kapacita vozidel, přestávky..

Demoverze SW

 • 14-dní zdarma
 • Rozsah Evropy

Specializované mapy

 • Omezení nákl. dopravy v mapě
 • Hledání - ZIP code, adresy

Více informací ...


Novinky

Road Control - software pro plánování dopravy
Březen 2015 - technologie Road Control uvolněna v podobě software a webové služby. Demoverze a 14-denní provoz zdarma. Více na www.roadcontrol.cz

Search&Rescue SMS - integrace Vodafone
Listopad 2014 - Position spolu s Vodafone a T-Mobile integrovali síť Vodafone do systému SAR-SMS.

Position Dashboard
Červenec 2014 - technologie a web aplikace pro sběr, uložení a agregaci dat, definici reportů a prezentaci provozních nebo obchodních dat v čase a v prostoru nad mapou. Demo aplikace http://dashboard.position.cz

Nová verze služby Position Services - Search
Červenec 2014 - nová verze služby (hledání, našeptávač, geokódování). Varianta služby s podporou RÚIAN pro ČR. Podpora specifických formátů adres (Evropa, Jižní Amerika), vylepšené vyhledávání ZIP code.

Search&Rescue SMS aplikace pro T-Mobile
Květen 2014 - Position spolu s T-Mobile vyvinul a provozuje unikátní aplikaci, prostřednictvím které lze rozeslat hromadné SMS do konkrétního území s vysokým rizikem ohrožení zdraví nebo života. Záchranáři tak prostřednictvím tohoto systému mohou obratem informovat občany například o pátrání po pohřešovaném dítěti, ale také o požárech, povodních či dalších kritických situacích.

Controls.js - technologie pro vývoj web a mobilních aplikací - controlsjs.com
Duben 2014 - Position oznámil uvolnění technologie Controls.js pro vývojáře. Aplikace využívající Controls.js běží na smartphonech, tabletech i desktopu, podporují dotykové ovládání. Mohou být připraveny také ve formě nativních aplikací (Android, iOS, Windows Phone, Windows Modern UI).

Road Control - software pro plánování
Prosinec 2013 - uvedení softwarového řešení Road Control pro plánování dopravy a s podporou pro nákladní vozidla.

Řízení letového provozu, s.p.
Říjen 2013 - aktualizace a rozšíření funkcionality mapového serveru a aplikace pro RCC ŘLP.

Eltodo
Říjen 2013 - dodávka mapového serveru NGWS, mapových WMS/WMTS a dalších webových služeb.

Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna
Srpen 2013 - Hromadné výpočty pro naplnění Nařízení vlády č. 307/2012 Sb. o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb.

Position Services - Search
Srpen 2013 - nová verze služby. Řádkové a strukturované zadání a výstupy, podpora pro našeptávač.

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra
Červen 2013 - Hromadné výpočty pro naplnění Nařízení vlády č. 307/2012 Sb. o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb.

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
Květen 2013 - Hromadné výpočty pro naplnění Nařízení vlády č. 307/2012 Sb. o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb.

Position Distance Matrix
Leden 2013 - Vysoce výkonné řešení pro masivní hromadné výpočty s variabilním zadáním vstupních podmínek a výstupů nad silniční a uliční sítí.

Dispečink ASA
Leden 2013 - Integrace mapových a vyhledávacích služeb pro dispečerský systém Autoklub Slovak Assistance.

Nový NaviGate 3.7.
Listopad 2012 - Nový NaviGate 3.7. Podpora Windows 8 a Windows 7. Integrované služby Position Services a technologie WSING (Web Services in NaviGate).

Impromat CZ
Květen 2012 - Dodávka interního manažerského mapového systému s vazbami na další IS.

Routing pro nákladní dopravu
Duben 2012 - Position s.r.o. rozšířil svoje služby o funkcionalitu plánování trasy s podporou pro nákladní dopravu. Integrace tzv. Truck atributů (a omezení pro přepravu hazardních materiálů) v rozsahu Evropy.

T-Mobile Czech Republic
Duben 2012 - Nová verze aplikace map pokrytí pro společnost T-Mobile Czech Repubic a.s. a interní aplikace pro oddělení technické podpory TDMS.

WMS Reverse Geocoding upgrade
Duben 2012 - WMS Position RevGeo nově podporuje rozšíření struktury o rychlostní kategorie jednotlivých silničních úseků, číslech komunikací a ZIP kódech v rámci celé Evropy.

T-Mobile GPS Locator
Duben 2012 - Upgrade aplikace o funkcionalitu Zóny.

Sherlog Trace
Listopad 2011 - Rozšíření provozu mapových, geokódovacích a vyhledávacích služeb pro společnost SHERLOG TRACE, a.s., největšího poskytovatele fleetmanagementových řešení v ČR. Služby v rámci Evropy a části Jižní Ameriky.

T-Mobile GPS Locator
Září 2011 - Spuštěna aplikace T-Mobile GPS Locator, která byla vytvořena a je provozována formou full outsourcingu pro společnost T-Mobile Czech Repubic a.s.

Dispečink ÚAMK
Červenec 2011- Únor 2012 - Integrace mapových a vyhledávacích služeb pro dispečerský systém ÚAMK.

Position rozšiřuje služby
Duben 2011 - Position dodává svoje služby pro zákazníky a uživatele v celé Evropě a nově také v Jižní Americe.

Nové mapy.1188.cz
Březen 2011 - Nová verze aplikace Mapy 1188 postavená na technologii Controls.js.

SDB technologie
Prosinec 2010 - Technologie SDB pro větší detail a vyšší výkon služeb reversního geokódování.

Controls.js
Prosinec 2010 - Nová verze frameworku Controls.js pro tvorbu a provoz cloud aplikací a služeb.

Nové datové centrum Position
Srpen 2010 - Druhé datové centrum, plně v kompetenci Position, bylo propojeno se stávajícím datovým centrem.

Position Services-Search a Position Services-Routing
Červenec 2010 - Nové služby pro hledání adres v Evropě, reversní geocoding a routing (vyhledávání trasy).

WMS služby
Duben 2010 - WMS Position - Maps, mapové služby dle specifikace OpenGIS.

Skytoll Slovensko
Leden 2010 - Skytoll Slovensko, dodávka mapové aplikace pro T-Mobile Slovensko.

Seznam.cz
Prosinec 2009 - NaviGate Routing Server pro vyhledávání trasy v rámci Evropy pro MAPY.CZ

Mapy 1188
Listopad 2009 - hledání v rámci Evropy s využitím technologie NaviGate Search Server.

Konica Minolta Rumunsko
Říjen 2009 - integrovaná mapová aplikace pro Konica-Minolta Rumunsko.

Řízení letového provozu
Leden 2009 - příprava a dodávka mapové aplikace pro RCC ŘLP.

Eltodo
Březen 2009 - integrovaná mapová aplikace centrální dispečink.

mapy.1188.cz
Listopad 2008 - rozvoj mapového serveru 1188, jeho rozšíření o turistické mapy ČR 1:25 000 a mapy Evropy.

Mapy.cz
Listopad 2008 - příprava a dodávka mapových dat Evropy (NAVTEQ) a routing aplikace v rozsahu Evropy pro největší mapový portál Mapy.cz.

Konica Minolta Maďarsko
Říjen 2008 - Vybavení centrálního dispečinku mapovým řešením s využitím NaviGate Enterprise.

Telefónica O2 - ÚÚP
Říjen 2008 - Aplikace pro prohlížení a předávání dat úřadům územního plánování o průběhu sítí TO2.

T-Mobile Slovensko a.s.
Září 2008 - Approval aplikace pro podporu rozhodování při rozvoji sítě T-Mobile Slovensko.