Mapové podklady

Mnohaletá zkušenost našich pracovníků se zpracováním zdrojových dat zaručuje, že Vám dokážeme doporučit a dodat kvalitní a homogenní mapové podklady pro Vaše systémy a doplnit je uceleným softwarovým řešením nebo specialiovanými službami vysoké kvality, spolehlivosti a funkčnosti.

Position s.r.o. je partnerem HERE, předního světového dodavatele mapových dat. Odebíráme zdrojová data, známá dříve pod značkou NAVTEQ a zajišťujeme kompletní zpracování do podoby, kterou znáte z našich aplikací.
Pro Českou republiku a Slovensko také využíváme lokální data, například jedinečnou turistickou mapu 1:25 000 od Geodézie on Line.

Mapové podklady
Popis: Mapové podklady

Mapy pro naši platformu NaviGate

 • elektronické mapy pro platformu NaviGate jsou připraveny tak, aby bylo možné využít výhod úzké integrace;
 • jsou uloženy ve speciálním formátu *.ng;
 • formát *.ng umožňuje rychlý pohyb po bezešvé mapě, práci s velkými objemy dat, zoomování map;
 • formát *.ng nese informace o aktuální verzi dat, kartografické projekci a informace o copyrightu a dalších vlastnostech dat;
 • mapy poskytujeme pro lokální instalaci, jako webové služby nebo formou web aplikací;

Rastrové mapy

 • Rastrová data jsou k dispozici v obecných rastrových formátech (GeoTIFF, TIFF, BMP, JPEG..).
 • Data jsme schopni připravit v měřítkách, obsahu, souřadném systému, značkovém klíči a DPI dle specifikace klienta.

Vektorové mapy

 • Vektorá data HERE (Navteq). Distribuce a sublicencování dat ve formátu ESRI SHP pro třetí strany.
 • V rámci licence zajistíme využití MALF (minimálního ročního plnění), kterým disponuje Position bez finančních nároku na Vás.
 • Vybereme správný licenční model pro Vaše potřeby, připravíme licenční karty a smluvní podmínky.
 • Poskytneme poradenství a know-how k datové struktuře.
 • Můžete využít i služby rodiny Position Services, které nad námi zpracovanými daty poskytujeme.

Mapové podklady
Popis: Mapové podklady

POI - databáze bodů zájmu

 • Široká nabídka polohově lokalizovaných databází POI.
 • Více než 80 kategorií POI.
 • Například pro Českou republiku obsahuje databáze POI více než 100 000 záznamů.

Specializované tištěné mapy

 • Zpracovali jsme i provozní atlasy vytvořené na míru pro utilitní společnosti.
 • Atlas 1:100 000 pro ČEZ Distribuce, atlas distribučních sítí RWE - STP 1:50 000.
 • Letecká mapa ČR v měřítku 1:200 000 pro LAA ČR.

HERE (Navteq) partner

Společnosti Position s.r.o. a HERE (Navteq) již v roce 2005 uzavřeli strategické parterství pro přístup k přesným prostorovým a navigačním datům tohoto celosvětového producenta a i v letošním roce nadále posilují svoji spolupráci. HERE (Navteq) je nyní součástí Nokia Location & Commerce.
HERE MAPS