Position Dashboard

Dashboard je komplexní serverová technologie a frontend mapová aplikace pro agregaci a vizualizaci dat v čase a prostoru.
Provádí kontinuální příjem a zpracování dat pomocí definovaných agregačních funkcí.
Prezentaci dat umožňuje v mapovém rozhraní ve formě vizualizace reportů agregovaných dat v prostoru za libovolně zvolené časové období včetně zobrazení historie.

1. Typické použití Dashboardu

Position Distance Matrix
  • Geomarketingové analýzy.
  • Podpora prodeje.
  • Dohled nad technickými a provozními údaji.
  • Manažerské přehledy.

  2. Jak funguje?

  • Kontinuální sběr zdrojových dat - ETL.
  • Bezpečné uložení dat v rámci technologie Dashboard.
  • On-line agregace dat v čase a v prostoru.
  • Vytváření reportů nad agregovanými daty.
  • Vizualizace v Dashboard webové (nebo nativní) aplikaci.

  3. Jaké mohou být vstupní informace?

   Vstupem je bodová informace, například:
  • Adresa (určená X,Y nebo RÚIAN kódem) a sledovaná hodnota.
  • Technické zařízení – např. BTS mobilního operátora (traffic data...).
  • Pobočka (prodeje, transakce...).

  4. Jaká může být prostorová agregace?

  Position Distance Matrix
  • Standardní administrativní členění (katastrální území, obce, okresy, kraje).
  • Uživatelské regiony (obchodní regiony, technické regiony jako RF plánovací regiony atd.).
  • Jinak definované plochy (hexagonální grid, Voroného diagramy).

  5. Jaké mohou být druhy reportů?

  • Standardní funkce typu počet, suma, průměr, minimum, maximum.
  • Zapojení statistických údajů (dle populace, dle rozlohy, dle příjmů…).
  • Klientem definované funkce.

  6. Proč řešení Dashboard od Position?

  • Široké možnosti parametrizace reportů - NASTAVITELNOST
  • 100% vlastní sw řešení - NEZÁVISLOST A FLEXIBILITA
  • Vlastní datová centra - DOSTATEK VÝPOČTOVÉHO VÝKONU
  • Možnost implementace celého řešení do infrastruktury klienta - PŘENOSITELNOST
  • Nepoužíváme veřejné služby 3.stran - BEZPEČNOST
  • Kvalitní prostorová data v celé Evropě, jazykové mutace - GLOBÁLNÍ ŘEŠENÍ
  • Ověřené řešení - SPOLEHLIVOST

  Kontakt

  • Petr Mašek, obchodní ředitel
  • mobilní telefon: +420 737 650 250

Demo aplikace s využitím dat o dopravních událostech. Aplikace využívá aplikační framework Controls.js. Přístup k aplikaci Position Dashboard demo.

Position Dashboard...

Dashboard demo

 • Dashboard demo pracuje s informacemi o dopravních nehodách, uzavírkách a práci na silnici (zdroj JSDI).
 • Provádí on-line agregaci dat v rámci administrativního členění ČR (obce, okresy, kraje) a nad ukázkovou vrstvou hexagonálního gridu.
 • Možnost zobrazení datových vrstev.
 • Podpora jazykových verzí.
 • Možnost řešení autentifikace.
 • Frontend web aplikace byla připravena s využitím vlastního JavaScript frameworku Controls.js.
 • Podporováno je použití na desktop PC, tabletech a mobilních telefonech s podporou dotykového ovládání.
 • Aplikace obsahuje automatické rozpoznávání GUI pro mobilní verzi a pro desktop/tablet verzi.
 • Možnost rozšíření o nativní mobilní aplikaci.
 • Dynamické legendy.
 • Grafy historie.
 • Provoz z datových center Position.
 • Možnost nasazení celého řešení do infrastruktury klienta.