NaviGate - mapy na desktopu

UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ A ZÁKLADNÍ FUNKCE:

 • datový manažer pro konfiguraci dat;
 • vrstvy a témata pro snadné přepínání pohledů na data;
 • ovládací panely s informacemi či nástroji;
 • konfigurovatelné nástrojové lišty;
 • možnost otevření více oken s různými mapami a nástroji;
 • celoobrazovkový a kompaktní mód;
 • tisk a export map;
 • možnost měnit vzhled (skiny);
 • vícejazyčné uživatelské prostředí (EN/CZ/SK).
 • jednoduché, intuitivní ovládání usnadňující práci široké skupině uživatelů;
 • dynamický zoom pro zobrazení v libovolném měřítku;
 • podpora obecných WMS služeb a služeb WMS Position-Mapy;
 • interaktivní objekty v mapě;
 • měření vzálenosti, plochy a azimutu;
 • lokalizace dle zadaných souřadnic;
 • vyhledávání obcí, ulic a adresních bodů (modul Places);
 • technologie WSING a integrované služby Position services;

Další funkce jsou doplňovány formou standardních rozšiřujících modulů nebo klientských modulů.

DATABÁZOVÉ FUNKCE

Pro vizualizaci dat a zobrazování informací je k dispozici interaktivní tvůrce výrazů, který obsahuje velké množství funkcí pro přizpůsobení dat do potřebného tvaru. Díky tomu je možné vizualizovat téměř jakákoliv lokalizovaná data. Součástí jsou i geometrické funkce dle OpenGIS®; specifikace pro práci s geometriemi. Samozřejmostí je i možnost použití SQL dotazů a uložených procedur, včetně integrovaného vizuálního SQL query builderu.

Na všechny databázové objekty je možné definovat tzv. detaily, které umožňují uživateli např. získat podrobnější informace o objektu (formuláře) či provést nějakou operaci (otevřít link v Internetu/intranetu, spustit externí soubor s parametry).

Pro přístup k souborovým databázím a databázovým serverům se používá technologie Microsoft® ADO umožňující snadné připojení ke všem běžně používaným databázím (Microsoft SQL Server, MySQL, Oracle, Microsoft Access, CSV, Paradox, dBase, …).

LIVE UPDATE

Unikátní funkce Live Update zajišťuje průběžné zobrazování dat v případě, že jsou data v databázi neustále modifikována. Tato funkce se uplatní především u dohledových center nebo aplikací pro vizualizaci stavu zařízení. Funkce Live Update registruje přidání, odebrání nebo změnu kteréhokoliv řádku v databázové tabulce.

GEOKÓDOVÁNÍ A EDITACE

Ačkoliv je NaviGate především vizualizačním nástrojem, obsahuje i schopnost editovat a lokalizovat data v databázi (tzv. geokódování). Lokalizovat je možné jak bodové objekty, tak i složitější geometrické tvary ve formátech OpenGIS® Well-Known Binary a Text (WKB, WKT).

Kromě toho je možné kreslit a editovat vektorové objekty (body, čáry, polygony, texty), které se ukládají do souborů ve formátu VED.

RASTROVÉ FORMÁTY DAT

 • BMP
 • NaviGate Mapy (.ng)
 • NaviGate Rastry (.ngr) (modul NGR)
 • GeoTIFF a TIFF (modul GeoTIFF)
 • ER Mapper ECW (modul ECW)
 • JPEG 2000 (modul ECW)
 • ASCII Gridy (modul Grids)
 • JPEG, PNG, GIF, PCX, TGA, ...

VEKTOROVÉ FORMÁTY DAT

 • souřadnice uložené v databázové tabulce (sloupce X,Y nebo i složité geometrie)
 • OpenGIS® Well-Known Binary a Text (WKB, WKT)
 • VED
 • MicroStation DGN verze 7 (modul DGN)
 • ESRI SHP
 • ESRI Geodatabáze
 • MapInfo
 • Geomedia

SOUŘADNÉ SYSTÉMY

NaviGate podporuje mnoho souřadných systémů (mezinárodní WGS-84, UTM, S-42; místní S-JTSK, Gauss-Krüger, Mercator, Lambert, Soldner, EOV, ...). V případě potřeby je možné kdykoliv další souřadné systémy doplnit formou rozšiřujících modulů.
Mezi základní vlastnosti NaviGate patří souběžná vizualizace dat v různých souřadných systémech (pouze v případě rastrů se data v různých souřadných systémech nesmějí překrývat).

NaviGate API

NaviGate je také platformou pro vývoj aplikací. API rozhraní umožňuje vytvářet nové aplikace nebo rozšiřovat stávající funkce NaviGate.
S pomocí API je možné lépe integrovat NaviGate do stávajícího informačního systému zákazníka nebo přizpůsobit funkčnost jeho potřebám.

PODPOROVANÉ OPERAČNÍ SYSTÉMY verze 3.7.

 • Windows® 8
 • Windows® 7
 • Windows® Vista
 • Windows® XP
 • Windows® 2000
 • Windows® NT
 • Windows® 9x