Reference - technologie Road Control

Skupina ČEZ

  • Dodávky dat a služeb pro systém WMS ČEZ, a.s.
  • ČEZ prodej - přiřazení příslušnosti k zákaznickým centrům na základě dojezdového času a vzdálenosti.

Telefónica O2 Czech Republic

  • Využití technologie Road Control pro podporu plánování práce techniků (WFM).

Slovak Telekom

  • Využití technologie Road Control pro podporu plánování práce techniků (WFM).

Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra

  • Dodávka služeb výpočtu a zpracování dat pro naplnění nařízení vlády č.307 o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb.

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

  • Dodávka služeb výpočtu a zpracování dat pro naplnění nařízení vlády č.307 o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb.

Revírní a bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna

  • Dodávka služeb výpočtu a zpracování dat pro naplnění nařízení vlády č.307 o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb.

O naší dosavadní práci nejlépe vypovídají uvedené referenční zakázky, kterým se v současnosti věnujeme nebo které jsme v minulosti úspešně realizovali.
Prohlédněte si výběr nejzajímavějších z nich.
Drtivá většina klientů s námi spolupracuje nebo dlouhodobě spolupracovala po dobu 3 a více let.
Jejich důvěra je naší motivací.