Sledování vozidel - Desktop řešení

Aplikace řeší moderní požadavky na real-time informace i off-line monitoring vozového parku uživatele, vizualizaci nad kvalitními mapovými podklady, levný a bezpečný provoz. Řešení je flexibilní a umožňuje řešit případné požadavky na integraci s podnikovými systémy.

Fleetware on NaviGate - Desktop
Popis: Fleetware on NaviGate - Desktop

Charakteristika systému

 • Real-time přenos informací v rámci ČR nebo Evropy s nízkými provozními náklady.
 • Modulární systém HW a SW části řešení.
 • Kniha jízd a další výstupy - sestavy ze systému.
 • Možnost sledování provozních stavů a režimů.
 • Mapový systém NaviGate s detailními daty Evropy (NAVTEQ).
 • Možnost sledování koridorů, alarmových stavů.
 • Komunikace pomocí Advanced GPRS.

Integrace s podnikovými informačními systémy

 • Systém umožňuje přizpůsobení komunikace informačního systému a systému sledování dle společné specifikace.
 • Předávání informací, parametrů mezi systémy.
 • Plánování trasy (NaviGate Routing Server).
 • Kontrola průběhu a plánu trasy.
 • Informace o návěsech...

Periferie - Car Terminal

 • Oboustranná textová komunikace s řidičem přes a-GPRS.
 • Odesílání zprávy z vozidla přes Flash paměť (garance doručení zpráv).
 • Jediný příjemce (dispečink).
 • Příjem a uložení až 20 zpráv v paměti Car Terminalu.
 • Sledování stavu odeslané zprávy na dispečinku (odeslaná/přijatá/přečtená).
 • Upozornění na novou zprávu na dispečinku, potvrzení dispečerem.
 • Možnost zadávání provozních stavů.

Provozní stavy

 • Možnosti identifikace řidiče.
 • Řešení pro běžná vozidla (soukromá jízda – služební jízda).
 • Řešení pro nákladní vozidla (jízda, nakládka, vykládka, přestávka, odpočinek).
 • Řešení pro speciální vozidla (technologické stavy – sypače, záchranná služba..).
 • Možnost automatického přechodu do výchozího stavu.
 • Obnovení režimu po probuzení.

Služba sledování vozidel
Popis: Služba sledování vozidel

WEB a WAP rozhraní

 • Možnost provozu kombinace desktopového systému s web rozhraním.
 • Zpřístupnění real-time pohledu pro zákazníky dopravce.
 • Možnost přístupu k informacím pomocí mobilních telefonů (WAP) včetně mapové části.
 • Možnost provozu formou web služby Sledovani.cz
 • Ukázka webové služby Sledovani.cz je přístupná v demo režimu.

Modulární systém

 • Desktop řešení klient/server.
 • Kombinace s web rozhraním (vzdálený přístup, zákaznický přístup).
 • Speciální funkční moduly (vzdálené ovládání, LiveUpdate, ...).
 • Aplikační servery pro podporu jiných funkcí (Routing Server).

Navteq partner

Společnosti Position s.r.o. a NAVTEQ uzavřeli strategické parterství pro poskytování přesných navigačních dat tohoto světového producenta prostorových dat.
NAVTEQ ON BOARD