NaviGate Web Server - mapy na internetu

Společnost Position s.r.o. disponuje vlastní IT infrastrukturou a nezávislými datovými centry. Poskytuje řadu aplikací formou outsourcingu v režimu vysoké dostupnosti HA 24/7.

Outsourcing mapových serverů

Výhody outsourcingu s Position

  • pravidelná aktualizace dat zákazníka, mapových podkladů, aplikací a technologií;
  • garantovaná kvalita a úroveň služeb dle SLA;
  • možnost flexibilního přístupu k testovacím a vývojovým verzím;
  • provoz v režimu vysoké dostupnosti z nezávislých datových center Position (HA);
  • bezpečnost a ochrana citlivých dat klienta - nezávislá datová centra Position;
  • finanční úspory při pořízení a provozu systému;
  • rychlé reakce na požadované změny v aplikacích;
  • zálohování serverů jejich vzájemnou zastupitelností;
  • dynamické přidělování výkonu v případě očekávané vyšší zátěže;
  • dohled 24/7.

Neveřejné a intranetové aplikace

Forma outsourcingu je vhodná také pro tento druh aplikací. Aplikace jsou provozovány pod zabezpečeným přístupem nebo prostřednictvím (IPSec) tunelů či VLAN spojení. Se všemi uvedenými způsoby provozu a integrace do infrastruktury zákazníka má Position dlouholeté zkušenosti a garantuje jejich bezpečnou realizaci.

Chráněná data zákazníka

Outsourcovaná aplikace zpravidla zobrazuje také interní data zákazníka. Zákazník předává data dohodnutým způsobem (web service, sftp) dle jeho potřeby nebo v pravidelných intervalech. Pro on-line data (např. informace o stavu technologí) je obvykle domluven zabezpečený komunikační kanál, kterým se data načítají (např. web service).

Realizované projekty

Příklad integrace NGWS a desktopové aplikace "Systému obchodních informací" společností skupiny DDM Group (Metrostav, Doprastav, Subterra). Možnost zákresu bodových, liniových a plošných objektů, jejich editace a vizualizace v prostředí browseru s úzkou vazbou na aplikaci SOI (Oracle).

Ukázka mapového rozhraní aplikace SOI.