NaviGate Web Server - mapy na internetu

JavaScript API

Pro vytváření moderních web aplikací (AJAX, WEB 2.0, ...) jsou mapové funkce NaviGate Web Serveru poskytovány ve formě JavaScript API. JavaScript API se používá pro vývoj aplikací na straně klienta (internetového prohlížeče).
Na rozdíl od jiných mapových API mají vývojáři značnou výhodu v tom, že mohou programovat i serverovou část tohoto API. Unikátní vlastností je možnost zobrazení velkého množství aktivních objektů v mapě nebo pracovat s vrstvami.

Vlastnosti JavaScript API:

 • aktivní ikony s pop-up okny;
 • aktivní objekty kreslené na straně serveru;
 • pop-up menu přiřazené pravému tlačítku myši;
 • zobrazení ikon, čar a ploch;
 • možnost provozu více map na jedné stránce;
 • různé pracovní režimy (zvětšování, posun, lokalizace ...);
 • geokódování;
 • podpora IE, FF, Opera;
 • ...
 • posun v mapě a dynamický zoom;
 • grafické měřítko;
 • podpora vrstev;
 • přehledové okno;
 • vyhledávání sídla, ulice nebo adresy;
 • hledaní nejbližších objektů v okolí;
 • hledání trasy (i přes více bodů);
 • lokalizace souřadnic v jakémkoliv souřadném systému;
 • konverze mezi souřadnými systémy;

Vývoj aplikací

Architektura systému

Na straně serveru se pro vývoj aplikací používá skriptovací jazyk PHP.
Vývojáři mají k dispozici přes 400 PHP funkcí pro práci s mapovými podklady a datovými zdroji NaviGate. K tomu samozřejmě mohou využít všech vlastností a rozšíření, které PHP standardně nabízí.

Ke zprovoznění jednoduché mapové aplikace může stačit pár řádků kódu. NaviGate Web Server se sám stará o všechny základní potřeby mapové aplikace. Vývojáři se tak mohou soustředit na implementaci funkcí požadovaných zákazníkem.

Mapové funkce a podpora datových formátů

Data pro NaviGate Web Server jsou kompatibilní s desktopovým systémem NaviGate, což zajišťuje naprosto identickou podporu mapových funkcí a datových formátů. Více zde.

Výkon

Těsná integrace všech klíčových technologií zaručuje maximální výkon serveru. Všechny PHP funkce NaviGate Web Serveru mají nativní implementaci v C++ a jsou optimalizované pro minimální zatížení serveru. Při běžném použití je NaviGate Web Server schopen obsloužit až několik desítek dotazů za vteřinu.

NaviGate Web Control
Popis: NaviGate Web Control

Spolehlivost

Z vlastních zkušeností z provozu NaviGate Web Serveru na našich serverech a serverech našich zákazníků můžeme garantovat vysokou spolehlivost celého systému. V případě nestandardních situací disponuje NaviGate Web Server účinnými samoopravnými mechanismy, které jsou doplněny notifikací administrátorů spolu s kontrolou závislostí na dostupnosti datových zdrojů potřebných pro provoz aplikace.

Škálovatelnost

Jednotlivé komponenty NaviGate Web Serveru jsou oddělitelné a mohou být nainstalovány paralelně na více serverech. Náročné aplikace je tak možné provozovat na více serverech a pomocí load-balancingu distribuovat zátěž na jednotlivé servery.

NaviGate Web Server a desktop

Desktopový systém NaviGate se používá ke konfiguraci mapových podkladů pro aplikace provozované na platformě NaviGate Web Serveru.
Vzájemná kompatibilita obou produktů jde až tak daleko, že rozšiřující moduly desktopového systému NaviGate jsou přímo použitelné v prostředí NaviGate Web Serveru. Oba produkty se tak vzájemně vhodně doplňují.

Podporované operační systémy

 • Windows® Server 2012, 2008 nebo 2003 (32bit nebo 64bit verze), (doporučená verze je Windows® Server 2008 Web Edition nebo Windows® Server 2012).

Realizované projekty

Příklad integrace NGWS a desktopové aplikace "Systému obchodních informací" společností skupiny DDM Group (Metrostav, Doprastav, Subterra). Možnost zákresu bodových, liniových a plošných objektů, jejich editace a vizualizace v prostředí browseru s úzkou vazbou na aplikaci SOI (Oracle).

Ukázka mapového rozhraní aplikace SOI.