Road Control

Hledání tras poskytuje vysoce výkonnou službu výpočtu trasy mezi počátečním a cílovým bodem s možností zadání průjezdních bodů. Podporuje výpočet trasy pro osobní a nákladní dopravu a její fyzická a legislativní omezení. Výsledkem jsou základní údaje o délce a času trasy, itinerář v základní (navigační) nebo podrobné podobě a detailní geometrie trasy vykreslená v mapovém okně.

Vyzkoušejte software Road Control na 14-dní zdarma. Více na www.roadcontrol.cz

Hledání tras - nákladní doprava
Popis: Hledání tras - nákladní doprava

Základní funkcionalita

 • Volba typu výpočtu: nejrychlejší trasa; nejkratší trasa.
 • Profily: základní předdefinované profily – Auto, Dodávka, Nákladní vůz, Autobus, Chodec.
 • Profily: předdefinované profily nákladních vozidel – do 7,5t, do 12,5 t a nad 12,5 t.
 • Uživatelské profily.
 • Zadání plánu trasy: Neomezený počet průjezdních bodů; Zadání z mapy; Zadání pomocí Hledání v mapě…).
 • Hledání adres, ulic, sídel, ZIP kódů (PSČ) v rámci Evropy.
 • Možnost přidání, odebrání nebo změny pořadí bodů trasy.
 • Možnost uložení zadání do Oblíbených tras.
 • Volba času odjezdu.
 • Itinerář obsahuje kompletní popis trasy – obce, ulice, čísla komunikací, délka, čas.
 • Detaily itineráře – sumáře délky a času dle průjezdních států na trase nebo dle průjezdních bodů trasy.
 • Road Control je funkční na území Evropy, používá aktualizovaná a přesná vstupní data HERE (Navteq).

Hledání tras - profily vozidel
Popis: Hledání tras - profily vozidel

Profily vozidla - základní nastavení

 • Každý profil vozidla obsahuje tzv. Základní nastavení (chování pro placené úseky, jednosměrky atd.) a nastavení rychlostí pro daný profil.
 • Volba aplikovat/ignorovat směrovosti jednosměrné ulice.
 • Nastavení možnosti objíždění placených úseků.
 • Rozšířené možnosti otáčení.
 • Omezení dle místní legislativy (na úrovni jednotlivých států).
 • Speciální typy vozidel: Taxi, Pohotovostní (emergency) vozidlo, Zásobování.
 • Potlačení respektování neprůjezdnosti.
 • Potlačení použití místních komunikací.
 • Změna nastavení rychlostí.

Profily vozidla - rozšíření pro nákladní dopravu

 • Vybrané profily dopravních prostředků (typicky nákladní vozidla, dodávky atd.) obsahují rozšířenou funkcionalitu Hledání tras s implementací specifických parametrů a omezení pro nákladní dopravu z hlediska specifikace nákladu (nebezpečné materiály a speciální druhy nákladu) a z hledisek fyzických vlastností vozidla (váha, výška, délka, počet náprav…).
 • Fyzické parametry: Hmotnost, Výška, Šířka, Délka, Délka KPRA (Kingpin-to-rear-axle distance), Hmotnost na nápravu, Počet přívěsů, Počet náprav, Váha na 1 nápravu.
 • Specifikace nákladu (tzv. HAZMAT atributy), kam patří:
 • Nebezpečné materiály: Výbušné, Plyn, Hořlaviny, Organické látky, Jedovaté látky, Radioaktivní látky, Žíraviny, Látky znečišťující vodu, …
 • Speciální typy přeprav: vozidla s chladící jednotkou, Přeprava automobilů, Náklad s omezenou trvanlivostí
 • Povolení k přepravě nebezpečných materiálů

Omezení nákladní dopravy v mapě
Popis: Omezení nákladní dopravy v mapě

Specializované mapy

 • Vybrané informace o omezeních pro nákladní dopravu jsou zobrazeny také v mapách.

Kontakt

 • Martin Šimek, ředitel optimalizačních řešení
 • mobilní telefon: +420 734 138 795

road control web

Vyzkoušejte software Road Control ZDARMA.

Demoverze produktu Road Control pro Windows, pro území Evropy s podporou nákladních vozidel. Plně funkční po dobu 14 dnů.

Omezení pro max. 5 vozidel a maximálně jednu současně aktivní úlohu v rámci vzdáleného výpočtu v Cloudu.

Jít na www.roadcontrol.cz


Nákladní atributy

Road Control zohledňuje nastavení fyzických parametrů vozidel, legislativní omezení a specifikace nákladu jako například nebezpečný náklad.

Fyzická a legislativní omezení, nebezpečný náklad
Ukázky...

Road Control - PDF