Position Services - Cloud computing

Mapové podklady
Popis: Mapové podklady

Služba WMS Position - Mapy

 • Web Map Service (WMS) umožňuje využívat mapová data distribuovaná pomocí Internetu v mapových a GIS aplikacích koncového uživatele. WMS služby jsou standardizovány v rámci specifikace Open Geospatial Consortium, Inc. (OGC).
 • WMS Position - Mapy plně podporuje standard Open Geospatial Consortia - Web Map Service ve verzích 1.0.0, 1.0.7, 1.1.0, 1.1.1, 1.3.0.
 • WMS Position - Mapy podporuje i variantu služby WMTS (tiled maps).
 • Klientem WMS Position - Mapy může být jakákoliv aplikace podporující tento standard. WMS Position - Mapy je plně a jednoduše integrována také v platformě NaviGate - především v desktop verzi NaviGate Enterprise.
 • Bezpečnost služby je zajištěna komunikací přes zabezpečený kanál SSL - certifikát THAWTE. Tradice a kvalita certifikátů THAWTE umožňuje plnou důvěru klienta.
 • Možnost omezení přístupu ke službě na konkrétní domény.
 • Možnost režimu Static maps pro generování statických výřezů s možností zobrazení ikon, čar a ploch.

Mapové podklady
Popis: Mapové podklady

Přístup ke službě WMS Position - Mapy

 • Zabezpečení přístupu je řešeno pomocí uživatelského jména a hesla.
 • Přístup je možný s využitím klasických přístupových parametrů nebo jednodušeji ve variantě pomocí uvedení přístupových údajů jako součást URL adresy.
 • Varianta A) https://wms.position.cz/data?auser=XXXX&apass=YYYY
 • Varianta B) https://wms.position.cz/data/XXXX/YYYY/

Demo přístup a rozsah poskytovaných dat

 • Podporované souřadné systémy: Mercator (EPSG:3857); UTM 33(EPSG: 32633); UTM 20 (EPSG: 32620); S-42 pás 3 (EPSG:28403); S-JTSK (EPSG: 5514/ESRI:102067)
 • Úrovně zoomů pro souřadný systém Mercator odpovídají běžně používané škále.
 • Měřítková řada vlastních dat a mapových dat HERE (Navteq) pro ostatní souřadné systémy odpovídá následující škále: přehledové mapy 1:20 mil., 1:6,2 mil., 1:3mil., 1:1mil., 1:500 000, 1:200 000, 1:75 000, 1:25 000, 1:12 500, (1:6 250 celoplošně pro ČR, SR a lokálně pro vybraná ostatní území).
 • Demo přístup k základní DEMO vrstvě: https://wms.position.cz/data?auser=demo&apass=demo
 • Poznámka: Pro ideální kvalitu zobrazení dat v aplikacích GIS je při zoomování vhodné vycházet z přepočtu 96dpi/200dpi, tedy násobit 0,48 x defaultní měřítkovou řadu.

 • Vrstva DEMO obsahuje pouze přehledové mapy Evropy Position.
 • Vrstva M_EU obsahuje data HERE (NAVTEQ) Evropa.
 • Vrstva M_SA obsahuje data HERE (NAVTEQ) pro vybrané státy Jižní Ameriky.
 • Vrstva MC_EU obsahuje data HERE (NAVTEQ) Evropa a plány měst 1 :10 000 v ČR
 • Vrstva M_CZ obsahuje data HERE (NAVTEQ) ČR.
 • Vrstva MC_CZ obsahuje data HERE (NAVTEQ) ČR a plány měst 1 :10 000 v ČR
 • Vrstva M_CZ_KM obsahuje data HERE (NAVTEQ) ČR a administrativní hranice + hranice KÚ
 • Vrstva M_DE obsahuje data HERE (NAVTEQ) Německa
 • Vrstva M_SK obsahuje data HERE (NAVTEQ) SR.
 • Další vrstvy dle požadavků klientů...

Dokumentace WMS Position - Maps

NaviGate a integrace služby WMS Position - Mapy

 • Zabezpečení přístupu je řešeno úzkou integrací platformy NaviGate pomocí modulů „Attached Set“ a „WMS Connector“. Díky této integraci je přístup maximálně zjednodušen.
 • Platforma NaviGate s využitím modulu Attached set přistupuje k WMS Position z následující URL adresy: https://wms.position.cz/set

Demo aplikace s využitím dat o dopravních událostech. Aplikace využívá aplikační framework Controls.js. Přístup k aplikaci Position Dashboard demo.

Position Dashboard ...

Technologie pro vývoj aplikací pro desktop, tablet nebo smartphone. Controls.js.

Controls JS ...