Position Services - Cloud computing

Routing a Optimization
Popis: Routing a Optimization

Služba Position Services - Optimization

  • Služba Position Services - Optimization poskytuje vysoce výkonnou službu výpočtu pořadí, v jakém je nejrychleji nebo nejkratší cestou navšívit zadané body (úloha obchodního cestujícího). Výsledkem je seznam ideálního pořadí zadaných bodů, dále základní údaje o délce a času trasy, itinerář v podrobné nebo základní podobě, případně geometrie trasy.
  • Možnosti volání: Službu je možné volat prostřednictvím SOAP nebo metodou HTTP GET s parametry v URL.
  • Výstupní komunikace je standardně volitelná přes zabezpečený kanál SSL - certifikát THAWTE. Tradice a kvalita certifikátů THAWTE umožňuje plnou důvěru klienta.
  • Zadání bodů je možné pomocí souřadnic (WGS-84, UTM, JTSK, S-42 a další) nebo jednoduše formou adresy, ulice nebo města.
  • Služba je funkční na území Evropy s využitím dat Navteq.

Demo aplikace s využitím dat o dopravních událostech. Aplikace využívá aplikační framework Controls.js. Přístup k aplikaci Position Dashboard demo.

Position Dashboard ...

Technologie pro vývoj aplikací pro desktop, tablet nebo smartphone. Controls.js.

Controls JS ...