Position Services - Cloud computing

Routing
Popis: Routing

Služba Position Services - Routing

  • Služba Position Services - Routing poskytuje vysoce výkonnou službu výpočtu nejrychlejší nebo nejkratší trasy mezi počátečním a cílovým bodem s možností zadání množství průjezdních bodů. Výsledkem jsou základní údaje o délce a času trasy, itinerář v podrobné nebo základní podobě, případně geometrie trasy.
  • Možnosti volání: Službu je možné používat prostřednictvím SOAP nebo metodou HTTP GET s parametry v URL.
  • Při použití volání pomocí HTTP nabízí služba dva typy výstupu: XML nebo JSON.
  • Výstupní komunikace je standardně volitelná přes zabezpečený kanál SSL - certifikát THAWTE. Tradice a kvalita certifikátů THAWTE umožňuje plnou důvěru klienta.
  • Zadání počátečního a cílového bodu (nebo průjezdních bodů) je možné pomocí souřadnic (WGS-84, UTM, JTSK, S-42 a další) nebo i jednoduše formou adresy, ulice nebo města.
  • Služba je funkční na území Evropy, používá aktualizovaná data Navteq.

Position Services - Routing
Popis: Position Services - Routing

Přístup ke službě Position Services - Routing

  • Zabezpečení přístupu je řešeno pomocí uživatelského jména a hesla.
  • Přístup je možný s využitím klasických přístupových parametrů nebo jednodušeji ve variantě pomocí uvedení přístupových údajů jako součást URL adresy.
  • Varianta A) https://routing.position.cz/data?auser=XXXX&apass=YYYY
  • Varianta B) https://routing.position.cz/data/XXXX/YYYY/

Demo aplikace s využitím dat o dopravních událostech. Aplikace využívá aplikační framework Controls.js. Přístup k aplikaci Position Dashboard demo.

Position Dashboard ...

Technologie pro vývoj aplikací pro desktop, tablet nebo smartphone. Controls.js.

Controls JS ...