Position Services - Cloud computing

Position Services - Search
Popis: Position Services - Search

Služba Position Services - Search

 • Position Services - Search poskytuje funkce pro řádkové nebo strukturované hledání adres a ZIP kódů (PSČ) na území celé Evropy nebo jednotlivých států.
 • Verze služby nad daty RÚIAN pro Českou republiku, výsledky obsahují kódy RÚIAN.
 • Podpora pro funkce našeptávání (HINT).
 • Možnosti volání: Službu je možné volat prostřednictvím SOAP, dále metodou HTTP GET s parametry v URL nebo metodou HTTP POST (FORM nebo XML).
 • Při použití volání pomocí HTTP nabízí služba dva typy výstupu:XML nebo JSON.
 • Bezpečnost služby je zajištěna komunikací přes zabezpečený kanál SSL - certifikát THAWTE. Tradice a kvalita certifikátů THAWTE umožňuje plnou důvěru klienta.
 • Možnosti parametrizace služby (počet výsledků, výstupní projekce, ID uživatele, řádkový nebo strukturovaný výstup, volitelná pole, podpora kódů RÚIAN v rámci ČR atd.).
 • Vysoký výkon služby v režimu 24/7

Přístup ke službě Position Services - Search

 • Zabezpečení přístupu je řešeno pomocí uživatelského jména a hesla.
 • Přístupové údaje: mohou být součástí klasických přístupových parametrů nebo jednodušeji je lze uvést jako součást URL adresy.
 • Příklad volání: https://services.position.cz/search/?cmd=search&ver=2&auser=XXXX&apass=YYYY&text=hledaný výraz&resfields=*
 • Příklad volání verze RÚIAN: https://services.position.cz/search-ruian/?cmd=search&ver=2&auser=XXXX&apass=YYYY&text=hledaný výraz&resfields=*

Demo aplikace s využitím dat o dopravních událostech. Aplikace využívá aplikační framework Controls.js. Přístup k aplikaci Position Dashboard demo.

Position Dashboard ...

Technologie pro vývoj aplikací pro desktop, tablet nebo smartphone. Controls.js.

Controls JS ...