Position Services - Cloud computing

Position Services - Reversní Geocoding
Popis: Position Services - Reversní Geocoding

Služba Position Services - Reversní Geocoding

 • Position Services - Reversní Geocoding poskytuje funkce pro překlad zadaných souřadnic na strukturované textové informace územní lokalizace (adresy ale s možností i dalších speciálních informací - např. čísla silnic) na území celé Evropy.
 • Možnosti volání: Službu je možné volat prostřednictvím SOAP nebo metodou HTTP GET s parametry v URL.
 • Při použití druhého způsobu volání pomocí HTTP nabízí služba dva typy výstupu:XML nebo JSON.
 • Bezpečnost služby je zajištěna komunikací přes zabezpečený kanál SSL - certifikát THAWTE. Tradice a kvalita certifikátů THAWTE umožňuje plnou důvěru klienta.
 • Možnosti hromadného zadání více souřadnic a parametrizace služby (počet výsledků, výstupní projekce, ID uživatele atd.).
 • Služba je funkční na území Evropy do úrovně adresy (ulice, části obce, obce, ZIP kódu).
 • V případě silniční sítě služba poskytuje též informace o čísle komunikace a rychlostní kategorii komunikace.
 • Díky vlastní technologii SDB je datový výstup možné konfigurovat, případně připravit speciální data.

Přístup ke službě Position Services - Reversní Geocoding

 • Zabezpečení přístupu je řešeno pomocí uživatelského jména a hesla.
 • Přístup je možný s využitím klasických přístupových parametrů nebo jednodušeji ve variantě pomocí uvedení přístupových údajů jako součást URL adresy.
 • Varianta A) https://services.position.cz/?cmd=revgeocoding&auser=XXXX&apass=YYYY
 • Varianta B) https://services.position.cz/XXXX/YYYY/?cmd=revgeocoding

Demo aplikace s využitím dat o dopravních událostech. Aplikace využívá aplikační framework Controls.js. Přístup k aplikaci Position Dashboard demo.

Position Dashboard ...

Technologie pro vývoj aplikací pro desktop, tablet nebo smartphone. Controls.js.

Controls JS ...